[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Indberetninger fra de kommunale redningsberedskaber – i daglig tale brandvæsenerne – viser, at antallet af skolebrande i perioden 2007-10 har været faldende. Tallene fra kommunernes indberetninger er samlet i Statistisk Nyhedsbrev 5/2011 fra Beredskabsstyrelsen, som også viser, at antallet af formodet påsatte skolebrande med al sandsynlighed er faldet.


Indberetning i ODIN

De kommunale redningsberedskaber indberetter løbende deres udrykninger i Beredskabsstyrelsens Online Dataregistrerings- og Indberetningssystem (ODIN).


Heraf fremgår det, at antallet af skolebrande, som brandvæsenerne er rykket ud til, er faldet fra 258 i 2007 til 196 i 2010. Samlet set svarer det til et fald på ca. 24 pct.


Brande på skoler er ofte påsatte

I indberetningen i ODIN anfører de kommunale redningsbedskaber også den formodede brandårsag. Påsatte brande antages at være årsag til ca. en tredjedel af skolebrandene, og er dermed den hyppigste registrerede brandårsag. Det formodes derudover, at ’Uforsigtighed’ (som dækker et bredt spektrum af brandårsager lige fra håndværksarbejde til børns leg med ild) står for ca. 17 pct. af brandene.


Fald i antallet af formodet påsatte skolebrande

Alt tyder på, at det ikke kun er antallet af skolebrande som helhed, der er faldet. Det samme gælder tilsyneladende også for antallet af påsatte brande. Ifølge indberetningerne er antallet af formodet påsatte brande således reduceret fra 88 i 2007 til 50 i 2010, men da der for ca. 22 pct. af alle skolebrande ikke er angivet en brandårsag, er det dog usikkert, hvor stort det faktiske fald i antallet af påsatte brande har været.


De indberetninger, som behandles i nyhedsbrevet, viser desuden et par andre iøjnefaldende resultater: De fleste skolebrande sker i storbykommuner, de fleste skolebrande forekommer midt på dagen eller om aftenen, og andelen af formodet påsatte skolebrande er størst om aftenen og i weekenden.


Læs og download hele nyhedsbrevet ved at følge linket i højre spalte.