Beredskab Øst og Beredskabsstyrelsen ønsker med dette temahæfte at præsentere et bud på den optimale praksis, når redningsberedskabet håndterer skor­stensbrande i Danmark.

Motivationen bag ønsket om en revideret praksisbeskrivelse er, at vi er stødt på mange fortællinger, tips og tricks til håndtering af skorstensbrande, som vi ikke har kunne finde dokumentation for.

  • Udgiver

  • Udgivelsesdato

    16. maj, 2024

Hent publikation