Undersøgelsen har til formål at undersøge mulighederne for at forebygge og reducere det høje antal af blinde ABA-alarmer. Som en indledende del i det arbejde har Beredskabsstyrelsen udarbejdet et faktaark med den seneste ODIN-statistik på området.

  • Udgiver

  • Udgivelsesdato

    16. februar, 2024

Hent publikation