Vejledningen vedrører nærmere bestemt:

  • § 9 om virksomheders transport af eget affald til indsamlingssteder og
  • Bilag 2 om transport af indsamlet affald (herunder kapitel V med bestemmelser for transport af farligt affald indsamlet i miljøkasser)

Disse bestemmelser afviger fra og supplerer bestemmelser i ADR-konventionen.

Vejledningen retter sig mod virksomheder, der afsender affald, der er farligt gods, og deres sikkerhedsrådgivere.

 

  • Udgiver

    Beredskabsstyrelsen

  • Udgivelsesdato

    5. juli, 2023

Hent publikation