Kontinuitetsplanlægning.

Foto: Christian Lindgren, Scanpix.

Enhver organisation skal være forberedt på at kunne videreføre sine kritiske funktioner på et acceptabelt niveau, uanset hvilke hændelser den bliver ramt af. Det gælder især myndigheder og virksomheder med samfundsvigtige funktioner, og hvor der kan være risiko for den samfundsmæssige stabilitet samt for borgernes liv og helbred.

 

Denne vejledning i kontinuitetsplanlægning præsenterer metoder til, hvordan myndigheder og virksomheder kan planlægge for at opretholde fortsat drift under forstyrrelser, afbrydelser og i andre kritiske situationer. Med vejledningen følger også konkrete værktøjer.

 

Se også bilaget nederst med actioncards og skabeloner.

  • Udgiver

    Beredskabsstyrelsen

  • Udgivelsesdato

    23. februar, 2023

Hent publikation