Grafik der viser Beredskabsstyrelsens test af sirenen den 3. maj kl. 12.00

Grafik: Beredskabsstyrelsen.

April 2023 blev varslingssystemet S!RENEN sat i drift. Onsdag d. 3. maj gennemførtes en national test af S!RENEN. Denne evaluering samler op på testen.

  • Udgiver

    Beredskabsstyrelsen

  • Udgivelsesdato

    26. juni, 2023

Hent publikation