TrygFonden har i samarbejde med Beredskabsstyrelsen gennemført en
befolkningsundersøgelse om brandsikkerhed i private boliger. Undersøgelsen har til formål at måle forekomsten af røgalarmer og brandslukningsudstyr i private boliger samt at belyse befolkningens generelle viden om og adfærd i forbindelse med brand.

 

Undersøgelsen klarlægger også, i hvilket omfang brande i private hjem slukkes af borgerne selv, inden de udvikler sig til større brande, og inden brandvæsenet alarmeres – de såkaldte ”happy fires”.

 

Undersøgelsen er en gentagelse af tilsvarende undersøgelser foretaget af Epinion i 2014, 2017 og 2020.

  • Udgiver

    Beredskabsstyrelsen og TrygFonden

  • Udgivelsesdato

    29. november, 2023

Hent publikation