CBRNE-hændelser er hændelser med kemiske (C), biologiske (B), radioaktive (R), nukleare (N) eller eksplosive stoffer (E), der i den konkrete situation udgør en fare. De revideret retningslinjer skal sikre de bedst mulige betingelser for myndighedernes samarbejde ved sådanne hændelser.

 

De reviderede retningslinjer, der er udarbejdet i samarbejde med relevante myndigheder, er et supplement til "Retningslinjer for indsatsledelse" (REFIL).

 

Beredskabsstyrelsens publikation beskriver alene de overordnede retningslinjer for samarbejdet mellem myndighederne i forbindelse med CBRNE-hændelser, mens de enkelte myndigheder skal udarbejde egne interne instrukser og retningslinjer for myndighedens mere specifikke indsats.

  • Udgiver

    Beredskabsstyrelsen

  • Udgivelsesdato

    27. december, 2022

Hent publikation