sikringsrum-artikel

Foto: Beredskabsstyrelsen.

Opdatering 27. juni 2022: Data blev i første omgang publiceret d. 31. maj 2022. Data er siden opdateret pr. 27. juni 2022 på baggrund af yderligere dialog med kommunerne.

 

30. marts 2022 anmodede Beredskabsstyrelsen kommunerne om at sende oplysninger om antallet af betondækningsgrave, antallet af pladser i betondækningsgrave, antallet af pladser i øvrige offentlige beskyttelsesrum, antallet af pladser i sikringsrum samt (om muligt) antallet af pladser i supplerende rum til beskyttelse til Beredskabsstyrelsen.

 

Anmodningen blev sendt på baggrund af den ændrede sikkerhedspolitiske situation, der er opstået efter Ruslands invasion af Ukraine i februar 2022, og fordi det seneste overblik over området stammer fra 2002. Trods den ændrede sikkerhedspolitiske situation ses der ifølge Forsvarets Efterretningstjeneste ingen militær trussel mod Danmark.

 

Beredskabsstyrelsen har bistået kommunerne med dataudtræk fra BBR, oplysninger fra tinglysningen, en række ældre oversigter over kombinerede offentlige beskyttelsesrum samt en oversigt over etablerede erstatningspladser for nedlagte betondækningsgrave.

 

Oversigten viser, at der i de fleste kommuner er registreret færre pladser i beskyttelses- og sikringsrum i forhold til den seneste opgørelse i 2002. Det var forventet, at tallet ville være lavere end i 2002, bl.a. fordi nogle rum kan være nedlagt siden, og fordi kommunerne ikke har pålagt opførelse af sikringsrum ved nybyggeri.

 

Oversigten er behæftet med usikkerhed, og der udestår yderligere arbejde med at kvalitetssikre tallene, særligt hvad angår sikringsrum. Det hænger bl.a. sammen med, at ikke alle pladser i sikringsrum er registreret i BBR.

 

Det er Beredskabsstyrelsens forventning, at det registrerede antal af pladser i sikringsrum efter konsolidering vil være noget højere end i det materiale, der foreligger p.t., men lavere end det seneste overblik fra 2002.

 

BBR-kontoret i Vurderingsstyrelsen er inddraget i arbejdet med at konsolidere overblikket.

 

Om beskyttelses- og sikringsrum

Administration af beskyttelses- og sikringsrum har siden 1993 henhørt under kommunerne. Kommunerne har bl.a. ansvaret for vedligeholdelse, drift og eventuel klargøring af de eksisterende offentlige beskyttelsesrum. For så vidt angår sikringsrum, påhviler ansvaret den enkelte bygningsejer, men kommunerne har en tilsynsforpligtelse i forbindelse med eventuel klargøring af disse rum.

  • Udgiver

    Beredskabsstyrelsen

  • Udgivelsesdato

    31. maj, 2022

Hent publikation