Mål- og resultatplanen træder i kraft den 1. januar 2021 og gælder ét år frem.


Det overordnede lovgrundlag for Beredskabsstyrelsen er beredskabsloven, gældende forsvarsaftale, internationale forpligtelser samt finansloven, nationale love, bekendtgørelser og cirkulærer.


Beredskabsstyrelsen arbejder for et robust samfund ved at udvikle og styrke beredskabet, så ulykker og katastrofer forebygges og afhjælpes.


Beredskabsstyrelsen har to kerneopgaver: operativt beredskab og myndighedsopgaver.

  • Udgiver

    Beredskabsstyrelsen

  • Udgivelsesdato

    2. februar, 2021

Hent publikation