Rebredning.

Foto: Beredskabsstyrelsen.

Dette metodehæfte beskriver en række standardmetoder inden for rebredning, som indgår i Funktionsuddannelse Indsats.

Fælles for de beskrevne metoder er at de tager udgangspunkt i, at den tilskadekomne skal bringes sikkert og hurtigt op eller ned til et sted, hvor der
kan udføres den bedst mulige behandling.

Hæftet fokuserer på sikkerhed, ankerpunkter, skæringssystemer og rebredningsmetoder for funktionsuddannet personel i redningsberedskabet.

Hæftet kan læses kronologisk eller bruges som opslagsværk i forhold til ressourceforbrug og fremgangsmåde ved de forskellige metoder.

  • Udgiver

    Beredskabsstyrelsen

  • Udgivelsesdato

    21. juli, 2020

Hent publikation