brandbiler og naturbrand

Foto: Beredskabsstyrelsen

Beredskabsstyrelsens årlige statistiske beretning giver et hurtigt overblik over redningsberedskabets kapacitet og virksomhed i Danmark. Den omfatter alle kommunale redningsberedskaber, de 6 statslige beredskabscentre og et ekspertberedskab.

Statistikken indeholder bl.a. tal om følgende:

  • Udrykninger fordelt på reelle alarmer, blinde alarmer fra automatiske alarmeringsanlæg (ABA), andre blinde alarmer og falske alarmer ·         Afgangs- og udrykningstider
  • Udrykninger fordelt på udførte opgaver og hændelsestyper
  • Brandforløb
  • Det statslige redningsberedskabs assistancer

Datagrundlaget er primært data fra indberetningssystemet ODIN (Online Dataregistrering og INdberetning).

Redningsberedskabet i tal er udkommet siden 2017. Den er en udbygning af de tidligere udgivelser Redningsberedskabets Statistik (2011-2016) og Redningsberedskabets Statistiske Beretning (1999-2010).

  • Udgiver

    Beredskabsstyrelsen

  • Udgivelsesdato

    5. juli, 2019

Hent publikation