skilt til nødudgang i bygning

Illustration: Pixabay.

Beredskabsstyrelsen, KL, Danske Beredskaber med repræsentanter fra de kommunale redningsberedskaber, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen samt Slots- og Kulturstyrelsen satte sig sammen i 2019 i en egentlig arbejdsgruppe for i fællesskab at se nærmere på brandsynsområdet og præsentere en række konkrete anbefalinger til videreudvikling af brandsynsområdet.

  • Udgiver

    Beredskabsstyrelsen

  • Udgivelsesdato

    30. december, 2019

Hent publikation