Kompetencer m.v. for personale der er ansat til og varetager brandslukning i
beredskabsenhederne.


Baggrund
Ved implementeringen af den funktionsbestemte efteruddannelse af indsatsledere fra 2018 er der sket en opsplitning af den traditionelle efter- og vedligeholdelsesuddannelse.


Tidligere har alle ansatte til brandslukning i beredskabsenhederne været omfattet af kravet om deltagelse i de 12 årlige øvelser på sammenlagt 24 timer. Nu er den funktionsbestemte efteruddannelse af indsatsledere ”trukket” ud af denne efter- og vedligeholdelsesuddannelse.


Formål
Denne beskrivelse har til formål at supplere afsnittet i de generelle bestemmelser om uddannelse i kommunerne, samt skabe et overblik over gældende krav for efter- og vedligeholdelse uddannelse på manuelt- og mellemlederniveau samt funktionsbestemt efteruddannelse af indsatsledere i
beredskabsenhederne.


Rammerne for efter- og vedligeholdelsesuddannelse
Rammerne for efter- og vedligeholdelsesuddannelsen på manuelt - og mellemlederniveau, samt funktionsbestemt efteruddannelse af indsatsledere, fastsættes af Beredskabsstyrelsen.

  • Udgiver

    Beredskabsstyrelsen

  • Udgivelsesdato

    27. oktober, 2020

Hent publikation