skilt til nødudgang i bygning

Foto: Pixabay

Formålet med praksisundersøgelsen er at udvikle vidensgrundlaget for en effektiv regulering og gennemførelse af brandsyn.

Fokus er på de kommunale redningsberedskabers praksis for risikovurdering af brandsynsobjekter, forarbejdet til brandsyn, gennemførslen af brandsyn, resultaterne af brandsyn samt uddannelse og kompetencesikring, men suppleres med baggrundsinformation om hændelser på brandsynsobjekter og brandsynsindberetninger.

Undersøgelsen er gennemført forholdsvis kort tid efter både samordningen af beredskaber og ikrafttrædelsen af seneste brandsynsbekendtgørelse.

Rapporten bygger på fire datasæt:

  • Information om de kommunale redningsberedskabernes praksis for brandsyn er indsamlet via en spørgeskemaundersøgelse i sommeren 2018
  • Opgørelse af brandsynsindberetninger for 2017, der bl.a. inkluderer information om brandsynspligtige objekter, gennemførte brandsyn, forbud og påbud per brandsynskategori, er indhentet fra Center for Brandforebyggelse
  • Information om udstedte forbud og påbud ved brandsyn i 2017 blev indhentet for 17 ud af 21 beredskaber, som anvender FRIDA som brandsynssoftware, via Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut
  • Udtræk over udrykninger til brandsynsobjekter i 2016 og 2017 er hentet fra Redningsberedskabets Statistikbank

Praksisundersøgelsen er koordineret og gennemført af Beredskabsstyrelsen med deltagelse af repræsentanter udpeget af Kommunernes Landsforening.

  • Udgiver

    Beredskabsstyrelsen

  • Udgivelsesdato

    5. december, 2018

Hent publikation