brandmand i udbrændt bolig

Foto: Colourbox

Formålet med rapporten er at styrke vidensgrundlaget for arbejdet med at forebygge dødsbrande i Danmark ved at undersøge, hvem der omkommer i brand, hvordan dødsbrande opstår og hvorfor de udvikler sig dertil. Rapporten er på den måde en videreudvikling af udgivelsen "Dødsbrande i Danmark 2007".

Fokus er på udviklingen i antallet af dødsbrande og omkomne i brand over tid, de omkomnes alder, køn og kritiske helbreds- eller sociale faktorer, der kan påvirke risikoen for at omkomme i brand. Omstændigheder ved dødsbrande beskrives også: formodede brandårsager, skadestederne, eventuel tilknytning af plejepersonale til boligen og tidspunkt for dødsbrande herunder alarmering og eventuel udrykning til branden.

Rapporten bygger primært på data fra Beredskabsstyrelsens Dødsbrandsdatabase, og sekundært på data fra redningsberedskabets Online Dataregistrerings- og INdberetningssystem (ODIN) samt åbne kilder så som Danmarks Statistikbank. Data i Dødsbrandsdatabasen er indsamlet i et samarbejde med Rigspolitiet og Rigshospitalet.

Rapporten er 28. oktober 2019 udgivet i en revideret version pga. en mindre justering i data i forlængelse af årsgennemgangen af statistikken for 2018.

  • Udgiver

    Beredskabsstyrelsen

  • Udgivelsesdato

    9. oktober, 2018

Hent publikation