utilsigtede-boligbrande-artikel

Billede af forsiden af undersøgelsen - Foto: Malling Film

Brandvæsenet rykker hvert år ud til 4.500-5.000 brande i private hjem, og denne rapport bidrager med indsigt i årsagerne til dem grundets dets undersøgelse af, hvordan de berørte personer opfattede situationerne, der førte til brand i deres hjem.

En af konklusionerne er, at indgroede vaner ligger til grund for mange brande, og at mange af de berørte ikke opfatter deres vaner som risikobetonede.

Brande opstår i dagligdagssituationer

Mange brande opstår i forbindelse med helt almindelige hverdagsaktiviteter som madlavning, når stearinlys placeres for tæt på gardinet, eller hvis man falder i søvn med en cigaret i sengen. Ofte ses også ”kogepladebrande”, som er brande, der opstår, fordi komfuret anvendes som opbevaringsplads, og en kogeplade tændes ved en fejl.


Det nye, som undersøgelsen dokumenterer, er, at sådanne brande ikke bunder i engangsforeteelser, men snarere i vaner, og at folk ikke er opmærksomme på, at deres vaner er risikobetonede.


Utilsigtede handlinger er skyld i mange boligbrande, og undersøgelsen viser blandt andet, at brande, der opstår i vante og rutinemæssige situationer, ofte opfattes som noget, der bare sker - og det smitter af på risikoopfattelsen.  Folks vaner og rutiner gør dem blinde for farerne. Men brande kan ske for alle, og de kan også opstå i almindelige hverdagssituationer, som man ellers oplever at have kontrol med. 


Om undersøgelsen

Undersøgelsen baserer sig på en række interviews med skadelidte, pårørende, plejepersonale og fagfolk fra brandvæsenet. Interviewene er gennemført på baggrund af en gennemgang af mere end 1.000 rapporter vedrørende bygningsbrande fra de kommunale redningsberedskaber og politiet i Midt- og Vestsjællands politikreds.


Undersøgelsen er gennemført af antropolog Sarah Fandt i et samarbejde mellem Beredskabsstyrelsen, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut og politiet. Undersøgelsen er finansieret af TrygFonden.

  • Udgiver

    Beredskabsstyrelsen

  • Udgivelsesdato

    9. juni, 2017

Hent publikation