nationalforebyggelsesstrategi-artikel

Forsiden af "National forebyggelsesstrategi"

Beredskabsstyrelsen offentliggør i dag en national strategi for forebyggelse af ulykker og katastrofer. Strategien skal medvirke til, at det danske samfund bliver mere robust og modstandsdygtigt.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen understreger, at forebyggelse er en opgave for hele samfundet, og en opgave, som bør prioriteres.

- Forebyggelse betaler sig. Derfor investeres der fra samfundets side allerede massivt i forebyggende foranstaltninger. Med denne strategi styrker vi forebyggelsesindsatsen yderligere ved at sætte en retning for fremtiden, siger Claus Hjort Frederiksen.

Strategien indeholder to hovedmål:

 • Færre døde og tilskadekomne og færre udgifter til skader i forbindelse med brande, stærke storme og oversvømmelser
 • Øget risikobevidsthed og mere handlekraft, selvhjulpenhed og hjælpsomhed i befolkningen før, under og efter alvorlige ulykker og katastrofer


Borgeren i centrum

Strategiens fokus på borgerens rolle i samfundets beredskab er et vigtigt pejlemærke for forebyggelsesindsatsen i de kommende år. Det fortæller Henrik G. Petersen, kontorchef i Beredskabsstyrelsen.

- Senest så vi under stormfloden i januar en forbilledlig indsats fra borgere, der gjorde en forskel lokalt. Ikke bare i forhold til sig selv, men også ved at hjælpe andre. Den slags skal vi bygge videre på, samtidig med at myndighederne fra deres side også trækker deres del af læsset, siger Henrik G. Petersen.


Deltagende myndigheder og organisationer

Den nationale forebyggelsesstrategi er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af:

 • Kommunernes Landsforening
 • Dansk Røde Kors
 • Sundhedsstyrelsen
 • Socialstyrelsen
 • Beredskabsforbundet
 • Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
 • Rigspolitiet
 • Politiets Efterretningstjeneste
 • Beredskabsstyrelsen

Herudover blev også nedsat en bredt funderet følgegruppe med repræsentanter fra en lang række myndigheder, organisationer, foreninger m.v.

 • Udgiver

  Beredskabsstyrelsen

 • Udgivelsesdato

  2. februar, 2017

Hent publikation