I juni 2014 blev det politisk besluttet at ændre organiseringen af de kommunale redningsberedskaber. Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) aftalte, at kommunerne forpligtede sig til at etablere større, samordnede kommunale redningsberedskaber. Parterne aftalte, at der dertil skulle udarbejdes en rapport om erfaringerne med den nye struktur med henblik på at vurdere behovet for justeringer.

1. januar 2016 begyndte driften af de nye fælleskommunale redningsberedskaber. Rapporten udkom i februar 2017. Rapporten omhandler spørgsmål som:

  • Hvordan er den nye struktur etableret, og hvilken betydning har det haft for arbejdstilrettelæggelsen mellem Beredskabsstyrelsen og det kommunale redningsberedskab?
  • Understøtter den nye struktur princippet om niveaudeling i et basis- og overbygningsberedskab, herunder at ikke alle skal kunne alt?
  • Er der med den nye struktur etableret et samlet risikobillede og anvendes det?

Rapporten blev udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Beredskabsstyrelsen og Kommunernes Landsforening.

  • Udgiver

    Beredskabsstyrelsen

  • Udgivelsesdato

    15. februar, 2017

Hent publikation