blå blink

Foto: Lars Dalsig

Formålet er at afdække sammensætningen af kommunale redningsberedskabers førsteudrykninger.

Fokus er på udrykningssammensætning ved udrykninger til 23 udvalgte meldinger. De inkluderede meldinger er bl.a. bilbrand i det fri, bygningsbrand i etageejendom og færdselsuheld - fastklemte bil.

Analysen giver en landsdækkende oversigt over bemanding på hhv. førsteudrykning og samlet udrykning fordelt på meldinger.Der ses på bemanding i forhold til skadestedsledelse og brandmænd. Til slut undersøges mulige forklaringsfaktorer for forskelle i bemanding på udrykningerne.

Datagrundlaget er data fra indberetningssystemet ODIN (Online Dataregistrering og INdberetning) i 2016.

Praksisundersøgelsen er koordineret og gennemført af Beredskabsstyrelsen med deltagelse af repræsentanter fra de kommunale redningsberedskaber.

  • Udgiver

    Beredskabsstyrelsen

  • Udgivelsesdato

    13. december, 2017

Hent publikation