Vejledning til statslige myndigheder


Den 1. juni 2014 trådte lovændringen af Beredskabsloven i kraft.  Lovændringen indebærer bl.a., at ministrenes planlægningsforpligtelse er blevet præciseret således, at statslige myndigheder skal udarbejde beredskabsplaner for håndtering af større ulykker og katastrofe.

 

Formålet med ændringen er at forbedre grundlaget for, at statslige myndigheder kan håndtere kriser inden for eget område, indgå i tværgående krisestyringsfora og yde bistand til andre myndigheder under kriser, der involverer flere sektorer.

 

Vejledningen giver et overblik over de beredskabsmæssige forpligtelser, der ifølge beredskabsloven påhviler myndighederne, og opsummerer endvidere en række grundlæggende principper for god beredskabsplanlægning. Vejledningen skal således ses som en introduktion til arbejdet med beredskabsplanlægning for statslige myndigheder.

Beredskabsstyrelsen er parat til at yde rådgivning om beredskabsplanlægning og krisestyring, målrettet myndighedernes konkrete behov.

  • Udgiver

    Beredskabsstyrelsen

  • Udgivelsesdato

    1. juni, 2014

Hent publikation