Beredskabsstyrelsens årlige statistiske beretning giver et hurtigt overblik over redningsberedskabets kapacitet og virksomhed i Danmark. Den omfatter alle kommunale redningsberedskaber, de 6 statslige beredskabscentre og et ekspertberedskab.

Statistikken indeholder bl.a. tal om følgende:

 • Kapacitet i beredskabs- og hjælpeberedskabsstationer, bemandede og øvrige køretøjer
 • Udrykninger fordelt på reelle alarmer, blinde alarmer fra automatiske alarmeringsanlæg (ABA), andre blinde alarmer og falske alarmer
 • Afgangs- og udrykningstider
 • Udrykninger fordelt på udførte opgaver og hændelsestyper
 • Udrykninger til brand fordelt på lokalitet og formodet brandårsagDet statslige redningsberedskabs assistancer
 • Dødsbrande og omkomne ved brand


Datagrundlaget er primært data fra indberetningssystemet ODIN (Online Dataregistrering og INdberetning).

Redningsberedskabets Statistik udkom i 2011-2016 og var en udbygning af den tidligere udgivelse Redningsberedskabets Statistiske Beretning (1999-2010).

 • Udgiver

  Beredskabsstyrelsen

 • Udgivelsesdato

  24. maj, 2012

Hent publikation