Statistik om redningsberedskabets udrykninger, der er baseret på data fra ODIN – redningsberedskabets Online Dataregistrerings- og INdberetningssystem.

Publikationen indeholder landsdækkende statistik over de kommunale redningsberedskabers aktivitet, aktivitet i de kommunale og statslige støttepunkter samt det statslige redningsberedskab, blinde alarmer, dødsbrande i Danmark, brandsyn og udrykningstider.

Tal for årene 2000-2004 i publikationen er baseret på data fra RUS, det tidligere system for indberetning baseret på frivillighed. Der bruges også data fra dødsbrandsdatabasen, ABA-blinddatabasen, brandsynsdatabasen, Danmarks Statistik mv.

Redningsberedskabets Statistiske Beretning udkom i 1999-2010.

  • Udgiver

    Beredskabsstyrelsen

  • Udgivelsesdato

    21. august, 2006

Hent publikation