Formålet med nærværende vejledning er at give alle aktører et overblik over  ansvar, opgaver og samarbejdspartnere ved håndtering af eksplosionsfarligt kemikalieaffald, herunder peroxiddannende kemikalier.


Vejledningen er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra:

 • Rigspolitiet, Politiafdelingen, Ordenspolitiet
 • Rigspolitiet, Politiafdelingen, Kriminalteknisk Afdeling & Rejsehold
 • Hærens Operative Kommando
 • Ingeniørregimentet, Ammunitionsrydningscenter Sjælland
 • Foreningen af Kommunale Beredskabschefer
 • Beredskabsstyrelsen, Kemisk Beredskab

 

Arbejdet er afsluttet den 20. december 2004.

 • Udgiver

  BRS

 • Udgivelsesdato

  1. december, 2004

Hent publikation