Rapporten undersøger sammenhængen mellem socioøkonomiske faktorer og risikoen for brand. Analysens resultater kan anvendes i arbejdet med at forebygge brand samt redningsberedskabets dimensionering.


Datagrundlaget er en sammenkøring af data fra Danmarks Statistik og brandadresser på skadesteder for boligbrande fra RUS, Redningsberedskabernes Udrykningsstatistik fra år 2000.


De udvalgte variable er boligens alder, beboernes indkomstforhold, tilknytning til arbejdsmarkedet, uddannelsesniveau og alder.

  • Udgiver

    Beredskabsstyrelsen

  • Udgivelsesdato

    15. april, 2003

Hent publikation