Røggasspredning har væsentlig betydning for brandforløbet og for trusselsbilledet ved indsatsen.


Røggasserne mindsker sigtbarheden, er giftige og besværliggør derved personredning. Produktionen af røggasserne, mængde, koncentration, giftighed
og energiindhold bestemmes af det brandbare materiale og brandforløbet.


Trykforholdene har også indvirkning på spredning af røggasser til andre
lokaler. Hvis røggasserne spredes til andre lokaler i bygningen, kan der ske
en opbygning af røggaslag i disse lokaler.

  • Udgiver

    Beredskabsstyrelsen

  • Udgivelsesdato

    7. september, 2020

Hent publikation