Publikationen indeholder statistik om de kommunale redningsberedskabers og det statslige redningsberedskabs aktivitet.

Der er to datakilder:

  • Pligtig og landsdækkende beretninger fra alle kommuner
  • Data indsamlet på frivillig basis via det daværende datasystem LokalRUS

Der er derfor ikke tale om en landsdækkende statistik.

Redningsberedskabets Statistiske Beretning udkom i 1999-2010.

  • Udgiver

    Beredskabsstyrelsen

  • Udgivelsesdato

    10. september, 2002

Hent publikation