Ved skybrud eller meget kraftig regn kan du hjælpe dig selv med følgende gode råd: Luk af og dæk til. Vær klar. Hold ind, hvis du kører. Led vandet væk. Undgå kontakt med kloakvand.

#beredskabstips, når du er udsat for skybrud.  


De kraftige regnmængder ved et skybrud påvirker kloaksystemerne, vejnettet og den kollektive trafik. Det kan give problemer med forsyningen af el, vand og varme, it-tjenester og telefonnettet. Hvis du har en kælder, er der risiko for, at den kan blive oversvømmet. Men du kan med få, enkle forholdsregler forebygge de værste skader.

Det kan du gøre

Sørg for at have kraftig afdækningsplast og sandsække ved hånden, så du kan dække gulvafløb og toilet, hvis det bliver nødvendigt

Luk vinduer og døre og sørg for, at alle åbninger udadtil er dækket til med sandsække eller lignende

Tjek, at udendørs afløb, riste og tagrender ikke er tilstoppede, og grav evt. render rundt om huset

Store mængder vand gør vejene usikre. Hold ind til siden, hvis du er bilist og bliver fanget i et skybrud

Opstigende kloakvand kan være sundhedsskadeligt

Informationen i situationen

Der er mange myndigheder, som vil kunne kommunikere om konsekvenserne af skybrud eller kraftig regn enten i situationen eller efterfølgende. Du finder i hvert fald gode informationer her: 

Twitter Feed

Indhold fra Twitter kan ikke vises, da du ikke har accepteret tredjeparts-cookies.

#beredskabstips

1-1-2 er alarmnummeret, som du skal ringe til i akutte tilfælde for at få fat i ambulancer, brandvæsenet, politiet eller miljøberedskabet. Ring kun til 1-1-2, hvis det er en akut nødsituation. Du kan blokere telefonlinjen for livsvigtige opkald.

 

Læs mere om 1-1-2

Ved større ulykker eller katastrofer advarer myndighederne befolkningen bl.a. via sociale medier, hjemmesider og medierne. Beredskabsmeddelelser udsendes derudover via DR og TV 2.

 

I akutte situationer af livstruende karakter for et større antal mennekser kan myndighederne advare via de fysiske varslingssirener og S!RENEN. Hvis du hører en varslingssirene, skal du gå indenfor og opsøge information fra myndighederne gennem DR eller TV 2.

 

Læs mere om S!RENEN

 

Læs mere om de fysiske varslingssirener

Hold øje med myndigheders sociale medier og hjemmesider. Det er en stor hjælp, hvis du deler bekræftede oplysninger under en krise og er opmærksom på at forhindre rygtespredning. Overvej derfor altid en ekstra gang, om kilden er troværdig, inden du deler oplysninger i dit netværk.

Du kan være mere eller mindre udsat, alt efter hvor du bor. Bor du for eksempel tæt på kysten eller i et lavtliggende område, kan du blive ramt af oversvømmelse, og det vil være en god idé at undersøge, hvor du kan få fat i sandsække. Bor du langt ude på landet, risikerer du at blive isoleret under en snestorm eller en orkan, og du bør overveje at have lidt vand og mad på lager.

I nødsituationer er en smartphone et godt, personligt kommunikationsberedskab, der kan holde dig orienteret og give dig mulighed for at advare og kommunikere med andre. Det kan være en god idé at have en powerbank, så du kan lade din smartphone op, selvom strømmen forsvinder.

Vær opmærksom på, hvilke særlige behov du,  din familie og eventuelle kæledyr har. Har du løbende brug for medicin? Så hav lidt på lager. Har du ældre slægtninge, der får brug for hjælp, hvis ulykken rammer? Så sørg for, at du og andre familiemedlemmer kan komme i kontakt med dem døgnet rundt. 

Sidst opdateret 12. juli, 2024 - Kl. 10.15