Information om EU’s Databeskyttelsesforordning (GDPR)

Når du bestiller skolematerialer via bestillingsmodulet, registrerer og opbevarer Beredskabsstyrelsen de kontaktinformationer, du indtaster, med det formål at udsende det bestilte materiale til dig samt til at generere statistik til brug for evaluering.


Det skal du give dit samtykke til i bestillingsmodulet. Behandlingen sker i henhold til dit meddelte samtykke i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.


Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Dette gøres ved at kontakte Beredskabsstyrelsen, Kommune og Borger via nedenstående kontakt oplysninger.


Hvis du trækker dit samtykke tilbage, berører dette ikke lovligheden af behandlingen som Beredskabsstyrelsen har foretaget af dine personoplysninger, inden dit samtykke blev trukket tilbage. Tilbagekaldelse af samtykke vil derfor først have virkning fra det tidspunkt, hvor det trækkes tilbage.


Dine kontakt oplysninger vil blive videregivet til trykkeriet Herrmann & Fischer A/S, der udsender materialerne for Beredskabsstyrelsen. Beredskabsstyrelsen opbevarer dine personoplysninger, indtil du selv kontakter Beredskabsstyrelsen og anmoder om sletning, eller indtil Beredskabsstyrelsen og Herrmann & Fischer A/S sletter dine kontakt oplysninger, hvilket sker senest et år efter bestilling.


Kontakt oplysninger på dataansvarlig


Beredskabsstyrelsen er dataansvarlig for de personoplysninger, vi behandler om dig.


Beredskabsstyrelsen, Datavej 16, 3460 Birkerød, tlf.: 7285 2000, e-mail: brs@brs.dk


Kontaktperson: Chefsergent, Mads Dalgaard, tlf.: +45 7285 2188, e-mail: brs-md@brs.dk


Databeskyttelsesrådgiver: Christina Jersild Carstensen, tlf.: +45 7285 2276,
e-mail: brs-ktp-dpo@brs.dk


Dine rettigheder


Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til Beredskabsstyrelsens behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk. Du har bl.a. ret til at:

  • Få indsigt i de oplysninger som Beredskabsstyrelsen behandler om dig.

  • Gøre indsigelse mod Beredskabsstyrelsens behandling af dine oplysninger.

  • Få berigtiget eller begrænset adgangen til dine oplysninger.

  • I visse tilfælde at få slettet oplysninger om dig, herunder hvis oplysningerne ikke længere er nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet.


Klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontakt oplysninger på www.datatilsynet.dk

Sidst opdateret 22. juli, 2020 - Kl. 13.41