Vejledningen vedrører nærmere bestemt:

  • § 10 om virksomheders transport af eget affald til indsamlingssteder og

  • Bilag 2 om transport af indsamlet affald

Vær opmærksom på, at vejledningen er udarbejdet og refererer til 2015-bekendtgørelsen, hvor bestemmelserne fremgår af § 9 hhv. bilag 3.

Vejledningen retter sig mod virksomheder, der afsender affald, der er farligt gods, og deres sikkerhedsrådgivere.

  • create Udgiver

    Beredskabsstyrelsen

  • today Udgivelsesdato

    12. august, 2016

description Hent publikation