Teenager med mobil, FOTO: Olesya Kuznetsova/Shutterstock

Foto: Shutterstock.

I foråret 2023 indføres et mobilbaseret varslingssystem i Danmark. Når systemet er implementeret, modtager du advarsler direkte på mobiltelefonen, hvis du befinder dig der, hvor der er fare på færde.

 

Systemet bliver baseret på den såkaldte ’cell broadcast’-teknologi. Det betyder, at advarsler sendes via telemasterne til alle mobiltelefoner i et nærmere bestemt område. Advarslerne adskiller sig fra andre typer af meddelelser som fx SMS’er og push-notifikationer i både udseende og lyd og er også både hurtigere og sikrere i forhold til persondata. Myndighedere indsamler ikke data om modtagernes telefoner og placering, når en advarsel udsendes.

 

Mobilbaseret varsling bliver et supplement til de eksisterende varslingskanaler – og myndighederne vil fortsat også kunne benytte varslingssirenerne.

 

Om projektet bag det nye system

Projektet bag implementeringen af mobilbaseret varsling er forankret i Forsvarsministeriet og sker i samarbejde med Justitsministeriet og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet samt underlagte styrelser. Projektet er i anskaffelses- og implementeringsfasen forankret ved Forsvarsministeriets Materiel- og indkøbsstyrelse.

 

Beredskabsstyrelsen leder projektets operative spor og samarbejder i den forbindelse tæt med bl.a. Rigspolitiet, som vil stå for selve udsendelsen af advarsler, og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, der står for anskaffelse og den tekniske drift af systemet. Desuden er de private teleoperatører, som varetager vigtige dele af det tekniske set-up, tæt involveret i projektet, som finansieres af Forsvarsministeriet.

 

Systemet skal være med til at forbedre udsendelsen, modtagelsen og tilgængeligheden af offentlige advarsler i Danmark. Baggrunden for beslutningen om at indføre mobilbaseret varsling er, at Europa-Parlamentet og Rådet i 2018 vedtog et EU-direktiv, som pålægger medlemsstater at indføre offentlig varsling gennem mobile enheder.

 

Lovgrundlaget for at indføre mobilbaseret varsling i Danmark blev vedtaget af Folketinget i december 2020.

 

Opdateret marts 2023: Mobilbaseret varsling har fået navnet S!RENEN og lanceres i april 2023. Se mere på sirenen.dk.

Sidst opdateret 21. marts, 2023 - Kl. 12.42