Brandfarlige væsker

I hjemmene anvendes brandfarlige væsker til forskellige formål. Benzin, sprit, fortynder og acetone (neglelakfjerner) er blandt de mest brandfarlige, og derfor skal man være særlig forsigtig ved brug af disse væsker. Herefter følger væsker som terpentin, sprinklervæske, petroleum og lampeolie. Diesel og fyringsolie er også brandfarlige, men antændes ikke lige så let som de andre nævnte væsker.

 

Gasser

 

Ofte stillede spørgsmål

En væske betegnes som brandfarlig, hvis det såkaldte flammepunkt for væsken er på højst 93 grader. Flammepunktet beskriver ved hvilken temperatur væskens dampe kan antændes under normale forhold.

 

Som eksempel kan nævnes benzin, som har et meget lavt flammepunkt (ca. -38 grader). Det betyder at væsken er meget let at antænde ved almindelig opbevaringstemperatur.

 

Til sammenligning kan nævnes, at fyringsolie har et flammepunkt på ca. 60 grader. Væsken skal derfor først varmes op til ca. 60 grader, før der frigives antændelige dampe.

 

Brandfarlige væsker inddeles i tre klasser afhængig af antændeligheden. Den farligste, f.eks. benzin, hører til klasse 1, mens den mindst farlige, f.eks. fytingsolie, hører til klasse 3.

Hvis du opbevarer mindre end 25 liter af de mest brandfarlige væsker, stilles der ingen krav. Dette gælder både indendørs og udendørs.

 

Sidst opdateret 14. oktober, 2020 - Kl. 10.22