Hvordan virker Mobilvarsling?
Mobilvarsling er en app, der sender advarsler til din smartphone ved større ulykker og katastrofer. Mobilvarsling fungerer ganske simpelt: Du downloader app’en til din smartphone  og vælger hvilke typer af hændelser og hvilke kommuner, du er interesseret i at blive varslet for. Det er også muligt at modtage advarsler der, hvor du er, via telefonens GPS. Herefter sender app’en automatisk beskeder med advarsler, når det er aktuelt.

Hvorfor modtager jeg ikke advarsler på min telefon?
Der kan være forskellige årsager til, at en advarsel og/eller en notifikation ikke går igennem til din telefon, selvom en advarsel er udsendt af myndighederne.

For at modtage advarsler via Mobilvarsling skal din du tillade, at app’en sender dig beskeder, og tilmelde dig de områder, du ønsker at modtage beskeder indenfor og/eller tillade brug af mobilens GPS. Dette kan du gøre i app’ens indstillinger (klik på tandhjulet i øverste hjørne). Desuden er app’en underlagt telefonens generelle indstillinger for lyd, beskeder m.v. 

Andre mulige grunde til, at du ikke modtager en advarsel kan være fx strømspareprogrammer på din telefon, fejl i app’en eller fejl i Apples og Googles notifikationssystemer. App’en er et supplement til øvrige varslingssystemer, og du bør ikke forlade dig på den alene.

Hvilke advarsler får jeg via Mobilvarsling?
App’en udsender beredskabsmeddelelser fra myndighederne, udvalgte varsler fra DMI samt udvalgte særmeldinger fra Vejdirektoratet. P.t. kan du få advarsler: 

  • Når myndighederne udsender beredskabsmeddelelser (ved situationer af livstruende karakter for et større antal mennesker) 
  • Når myndighederne udsender app-advarsler (ved situationer, der vedrører borgernes sikkerhed og sundhed, men som ikke er akut livstruende)
  • Når DMI udsender varsler om storm, orkan, kraftig regn, skybrud og snestorm
  • Når Vejdirektoratet udsender særmeldinger om akutte motorvejs- og brospærringer af længere varighed

 
Hvor henter jeg Mobilvarsling?

Du kan hente Mobilvarsling i App Store og på Google Play

Hvilke typer mobiltelefoner er app’en udviklet til?
Mobilvarsling er udviklet til iOS og Android-telefoner, der er de klart mest udbredte typer. Vi følger udviklingen løbende og udvikler evt. til andre styresystemer, hvis situationen ændrer sig.

Hvilke styresystemer understøtter app’en?
Mobilvarsling er udviklet til iOS 8.0 og senere samt Android 4.0.3 og senere. Dette dækker ca. 95% af brugerne af de to styresystemer i Danmark.

Hvorfor er Mobilvarsling ikke udviklet til Windows Phone?
App’en er et supplement til de eksisterende varslingssystemer, og er i første omgang udviklet til de mest udbredte versioner af de mest udbredte styresystemer i Danmark. Se evt. ovenfor.

Hvorfor forsvinder gamle advarsler ikke fra min oversigt?/
Hvorfor kan jeg ikke slette advarsler?
Gamle advarsler forsvinder ikke, da de ikke er gemt på telefonen, men hentes fra et feed på nettet. Dvs. at du altid vil se en historik, hhv. filtreret på din valgte områder og for hele landet. Nye advarsler vil komme som advarsler med lyd på din telefon for de områder, du har tilmeldt dig. Oversigterne er således at forstå som en historik, mens nye advarsler kommer på telefonen som push-beskeder. Der er altså heller ingen advarsler, der 'fylder op' i telefonens lager og kan slettes.

Hvorfor har I lavet app’en Mobilvarsling?
Vi har lavet app’en Mobilvarsling for at supplere de eksisterende varslingssystemer med en nem måde at blive advaret på, der ikke kræver, at man selv opsøger informationen. Herudover vil vi også gøre det nemmere for brugerne at sprede bekræftet information fra myndighederne til venner og bekendte.

Hvor meget strøm bruger Mobilvarsling?
App’en er udviklet med fokus på at bruge så lidt strøm som muligt. Særligt GPS-funktionen er forsøgt gjort så ’let’ som muligt: På Android ’sover’ den og vågner op hver halve time for at orientere sig om placeringen, og på iPhones registrerer app’en, hvis brugeren flytter sig (Significant Location Change), og slår først da GPS'en til.

Der kan dog være variationer i forhold til strømforbruget på især forskellige typer af Android-telefoner. Hvis du gerne vil reducere strømforbruget, kan lokationsbestemmelsen slås helt fra under ’Indstillinger’ (via tandhjul-knappen øverst i app’en). I stedet vælger du de områder (kommuner), du vil advares inden for under ’Vælg kommuner’. Se i øvrigt nedenfor.

Hvorfor bruger Mobilvarsling GPS?
App'en bruger GPS (hvis brugeren slår det til i app'ens indstillinger) for at kunne sende relevante advarsler til brugeren der, hvor hun er frem for i bestemte, definerede områder.

GPS slået fra som standard, men kan slås til i app'ens under ’Indstillinger’ (via tandhjul-knappen øverst)

Hvorfor skal Mobilvarsling have tilladelse til at bruge identitet, placering og billeder/medier/filer på Android?
App’en beder om adgang til identitet (/account) for at give brugeren mulighed for at dele advarsler via sociale medier som Twitter og Facebook og placering for at kunne sende advarsler baseret på mobilens GPS-oplysninger, såfremt brugeren ønsker dette.

Endelig beder app'en om adgang til filer og billeder for at kunne gemme dine tilvalgte advarsler under ’Mine områder’ lokalt på telefonen. Der er altså ikke tale om, at app’en tilgår personlige data eller oplysninger, men kun ovenstående tilladelser til at bruge forskellige funktionaliteter i telefonen. Bemærk, at i nyere versioner gemmes filer ikke længere på telefonen, men der spørges pt. stadig om tilladelsen i Google Play.

Hvordan advarer I personer, der ikke har smartphones?
App’en er et supplement til de eksisterende varslingssystemer. Folk uden smartphones vil blive alarmeret af myndighederne præcis som hidtil, dvs. fx via pressen, sociale medier, hjemmesider og evt. varslingssirenerne.

Hvad hvis man ikke har internetdækning?
Så virker app’en ikke. Mobilvarsling er et supplement til de eksisterende varslingssystemer, og du vil uden app’en blive alarmeret præcis som hidtil, fx via pressen, sociale medier eller sirenerne.

Hvad bruger I mine oplysninger til?
Mobilvarsling hverken bruger eller gemmer personoplysninger. I det omfang brugeren har tilsluttet GPS, kan app’en lokalisere en mobil enhed i et givent område, men disse oplysninger logges eller gemmes ikke på servere eller i systemet, og de identificerer hverken den mobile enhed eller brugeren. Anonymiserede, kvantitative data om brugernes adfærd ved brug af app’en analyseres udelukkende med henblik på evt. at forbedre app’ens opbygning og indhold. 

Sidst opdateret 14. oktober, 2020 - Kl. 10.24