4. september 2017

Ny type advarsel i app’en

Fremadrettet kan brugerne af app'en Mobilvarsling modtage en ny type advarsel i appen, en såkaldt ’app-advarsel.

App-advarslerne giver myndighederne mulighed for at advare lokalt om en hændelse, der ikke er voldsom nok til at udløse en beredskabsmeddelelse, men som er vigtig for folk i området.

Det kan for eksempel være information om forurenet drikkevand, om en brand, der udvikler farlig røg eller andre situationer, der ikke er akut livsfarlige for borgerne, men hvor man alligevel skal være særligt opmærksom.

App’en udsender advarsler:

  • Når myndighederne udsender beredskabsmeddelelser (ved situationer af livstruende karakter for et større antal mennesker) 

  • Når myndighederne udsender app-advarsler (ved situationer, der vedrører borgernes sikkerhed og sundhed, men som ikke er akut livstruende)

  • Når DMI udsender varsler om storm, orkan, kraftig regn, skybrud og snestorm

  • Når Vejdirektoratet udsender særmeldinger om akutte motorvejs- og brospærringer af længere varighed

 

Forskel på app-advarsler og beredskabsmeddelelser

Myndighederne udsender en beredskabsmeddelelse, når der opstår en akut situation af livstruende karakter for et større antal mennesker. Beredskabsmeddelelsen indeholder specifik information om, hvordan folk i det berørte område skal forholde sig og viderebringes af DR, TV 2, app’en Mobilvarsling og typisk også af andre medier samt på myndighedernes hjemmesider og profiler i sociale medier.

Myndighederne kan udsende en app-advarsel, hvis der opstår en situation, der vedrører borgernes sikkerhed og sundhed, men som ikke er akut livstruende. Advarslen udsendes i Mobilvarslings-app’en og indeholder information om, hvordan folk i området skal forholde sig.

App-advarslerne udsendes via politikredsene i Danmark.

Sidst opdateret 14. oktober, 2020 - Kl. 10.24