24. juni 2022

Mobilvarsling er udfaset

Mobilvarsling har siden 2016 udsendt advarsler fra Rigspolitiet, Danmarks Meteorologiske Institut og Vejdirektoratet. Gennem længere tid er der dog konstateret en række udfordringer med appen, som det ville kræve et større udviklingsarbejde at rette op på. Set i lyset af, at et egentligt mobilbaseret varslingssystem baseret på cell broadcast-teknologi er på vej i indeværende år, har myndighederne de seneste måneder afviklet appen – og pr. den 24. juni er Mobilvarsling endeligt udfaset - og der vil således ikke længere udsendes varslinger herigennem.

 

2. maj 2022

Mobilvarsling udfases

Mobilvarsling har siden 2016 udsendt advarsler fra Rigspolitiet, Danmarks Meteorologiske Institut og Vejdirektoratet. Gennem længere tid er der dog konstateret en række udfordringer med appen, som det vil kræve et større udviklingsarbejde at rette op på. Set i lyset af, at et egentligt mobilbaseret varslingssystem baseret på cell broadcast-teknologi er på vej i indeværende år, er det besluttet, at appen Mobilvarsling udfases i løbet af 2022.

4. september 2017

Ny type advarsel i app’en

Fremadrettet kan brugerne af app'en Mobilvarsling modtage en ny type advarsel i appen, en såkaldt ’app-advarsel.

App-advarslerne giver myndighederne mulighed for at advare lokalt om en hændelse, der ikke er voldsom nok til at udløse en beredskabsmeddelelse, men som er vigtig for folk i området.

Det kan for eksempel være information om forurenet drikkevand, om en brand, der udvikler farlig røg eller andre situationer, der ikke er akut livsfarlige for borgerne, men hvor man alligevel skal være særligt opmærksom.

App’en udsender advarsler:

  • Når myndighederne udsender beredskabsmeddelelser (ved situationer af livstruende karakter for et større antal mennesker) 

  • Når myndighederne udsender app-advarsler (ved situationer, der vedrører borgernes sikkerhed og sundhed, men som ikke er akut livstruende)

  • Når DMI udsender varsler om storm, orkan, kraftig regn, skybrud og snestorm

  • Når Vejdirektoratet udsender særmeldinger om akutte motorvejs- og brospærringer af længere varighed

 

Forskel på app-advarsler og beredskabsmeddelelser

Myndighederne udsender en beredskabsmeddelelse, når der opstår en akut situation af livstruende karakter for et større antal mennesker. Beredskabsmeddelelsen indeholder specifik information om, hvordan folk i det berørte område skal forholde sig og viderebringes af DR, TV 2, app’en Mobilvarsling og typisk også af andre medier samt på myndighedernes hjemmesider og profiler i sociale medier.

Myndighederne kan udsende en app-advarsel, hvis der opstår en situation, der vedrører borgernes sikkerhed og sundhed, men som ikke er akut livstruende. Advarslen udsendes i Mobilvarslings-app’en og indeholder information om, hvordan folk i området skal forholde sig.

App-advarslerne udsendes via politikredsene i Danmark.

Sidst opdateret 2. maj, 2022 - Kl. 14.52