Mobilvarslingsapp udfases i 2022

Mobilvarsling er udfaset

Mobilvarsling har siden 2016 udsendt advarsler fra Rigspolitiet, Danmarks Meteorologiske Institut og Vejdirektoratet. Gennem længere tid er der dog konstateret en række udfordringer med appen, som det ville kræve et større udviklingsarbejde at rette op på. Set i lyset af, at et egentligt mobilbaseret varslingssystem baseret på cell broadcast-teknologi er på vej i indeværende år, har myndighederne de seneste måneder afviklet appen – og pr. den 24. juni er Mobilvarsling endeligt udfaset - og der vil således ikke længere udsendes varslinger herigennem.