Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Nyheder 

  -  

    
View RSS feed


28-01-2018
Forsvarsforlig styrker Beredskabsstyrelsen
Beredskabsstyrelsen er omfattet af det nye forsvarsforlig gældende 2018-2023. Beredskabsstyrelsen tilføres ekstra personel og materiel for bl.a. at imødegå voldsomt vejr. Forliget styrker også styrelsens krisestyringskapacitet.


25-01-2018
Tinglev lægges i ruiner i stor øvelse
Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole afholder 26.-29. januar ModEx, en stor international øvelse med fokus på civilbeskyttelse og redning. Scenariet er jordskælv, og 450 personer fra 10 EU-lande er i aktion.


17-01-2018
Beredskabsstyrelsen får nyt design og nyt logo
Beredskabsstyrelsens har fået nyt design og nyt logo. Centralt i det nye logo står det internationale civilbeskyttelseskendemærke, trekanten.


16-01-2018
Nye advarsler i app’en Mobilvarsling
App’en Mobilvarsling, der kan advare brugerne i tilfælde af uheld og katastrofer, er i dag kommet i en ny version, der bl.a. kan udsende advarsler om alvorligt forhøjet vandstand og gør det nemmere at se, hvor der er større vej- og brolukninger.


15-01-2018
Klima- og terrorberedskab i fokus i 2018
Klimarelaterede hændelser og terrorberedskab er blandt emnerne på dagsordenen for Beredskabsstyrelsens arbejde i 2018. Det fremgår af styrelsens mål- og resultatplan for 2018.


01-01-2018
Beredskabsstyrelsen fejrer 25-årsjubilæum
For præcis 25 år siden blev Beredskabsstyrelsen oprettet ved sammenlægningen af Civilforsvarsstyrelsen og Statens Brandinspektion. Fokus blev drejet fra kold krig til at udvikle samfundets evne til at modstå større kriser og katastrofer i fredstid.


27-12-2017
16 gange flere brande nytårsaften
Nytårsdøgnet er årets brandfarligste. Brandvæsenet rykker ud til næsten 16 gange så mange brande i løbet af nytårsdøgnet som på et gennemsnitsdøgn. Her er fire råd til at undgå brand, når 2017 bliver til 2018.


21-12-2017
Ny efteruddannelse styrker indsatsledere
Beredskabsstyrelsen justerer på efteruddannelsen af indsatsledere. Bl.a. indføres 24 timers obligatorisk videreuddannelse hvert tredje år. Målet er at styrke indsatsledernes beredskabsfaglige og ledelsesmæssige kompetencer.


14-12-2017
Missionen afsluttet på De Amerikanske Jomfruøer
Beredskabsstyrelsen afslutter den 15. december sit engagement på De Amerikanske Jomfruøer efter at have udført 37 projekter, der har hjulpet lokalbefolkningen tilbage til dagligdagen efter to voldsomme orkaner.


14-12-2017
Flere har røgalarm, men en fjerdedel mangler stadig
Lidt flere danskere har røgalarmer end for tre år siden, men over en fjerdedel af danskerne har stadig ikke en røgalarm. Det fremgår af den repræsentative befolkningsundersøgelse Brandsikkerhed 2017, som TrygFonden og Beredskabsstyrelsen står bag.


13-12-2017
Over halvdelen af danskerne er bekymrede for terror
58 procent af befolkningen er bekymrede for, at Danmark bliver ramt af terror. Det er 13 procentpoint flere end i 2015. 46 procent af danskerne er bekymrede for at blive direkte påvirket af terror.


13-12-2017
Mange ville ikke ringe til 112 i akutsituation
86 procent af danskerne svarer, at de ville ringe til 112 i en akut livstruende situation. 8 procent svarer ’ved ikke’, mens 3 procent svarer 114. Det fremgår af rapporten Danskernes Risikoopfattelse, som Beredskabsstyrelsen har fået foretaget.


01-12-2017
Julemåneden er højsæson for brande i hjemmet
Antallet af brande i hjemmet topper i december. Der er god grund til at anskaffe en røgalarm og tænde de levende lys med omtanke.


30-11-2017
Nyt indblik i organisationers krisestyringsevne
Både private og offentlige organisationer er generelt risikobevidste og har krisestyringsplaner, men mange steder halter det med at forankre planerne. Det viser en undersøgelse foretaget af Dansk Industri og Beredskabsstyrelsen.


07-11-2017
Analyse: Meget ringe effekt af alarmtryk
1593 gange rykkede brandvæsenet ud grundet et aktiveret alarmtryk i 2016. Bare 26 gange var der en brand, der skulle slukkes. Der er store omkostninger forbundet med de mange udrykninger.


30-10-2017
Ingolf gav travlhed i hele landet
Beredskabsstyrelsen havde samlet 250 mand indsat 11 forskellige steder i landet, da stormen Ingolf ramte i løbet af weekenden. Især assisterede styrelsen brandvæsnerne med at pumpe vand og udlægge mobile dæmninger.


26-10-2017
Beredskabsstyrelsen understøtter Rohingya-nødhjælp
Beredskabsstyrelsen sender 8,5 tons materiel til Bangladesh. Der skal etableres faciliteter til nødhjælpsarbejdere, så de bedre er i stand til at hjælpe de mange Rohingya-flygtninge, der er fordrevet fra Myanmar.


25-10-2017
Ny app støtter indsatsledelsen endnu bedre
Beredskabsstyrelsen har opdateret app’en Farlige Stoffer, som indsatsledelsen kan bruge ved hændelser med kemiske stoffer. App’en understøtter nu i endnu højere grad indsatsledelsens arbejde, bl.a. med en ny kortfunktionalitet.


12-10-2017
Meget lave værdier af radioaktivt stof over Bornholm
Meget lave værdier af det radioaktive stof ruthenium-106 er målt på Bornholm. Niveauerne er så lave, at de ikke udgør nogen sundhedsrisiko for mennesker eller miljø.


11-10-2017
Regeringen vil styrke Beredskabsstyrelsen
Regeringen har præsenteret sit udspil til et kommende forsvarsforlig, som også omfatter en aftale om Beredskabsstyrelsen. Her lægges der bl.a. op til at øge Beredskabsstyrelsens operative robusthed.


Kontakt

  • Center for Krisekommunikation
    4590 6000 (omstilling)
    kom@brs.dk