Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Seneste beredskabsmeddelelser

Herunder kan du se de seneste advarsler, der er udsendt via app'en Mobilvarsling i kategorien 'beredskab' (hhv. beredskabsmeddelelser og app-advarsler). Tidspunktet er den tid, hvornår advarslen blev udsendt via app'en.

Arkiv:
2017
2016

AFSLUTTENDE BEREDSKABSMEDDELSE Aarhus havn
Fri, 02 Mar 2018 20:46:59 +0100
Afvarsling Branden er under kontrol. Lagerbygningen indeholdt halm, som p.t. efterslukkes. Afvarsling

Brand Aarhus havn
Fri, 02 Mar 2018 18:38:26 +0100
Bygningsbrand i gammel lagerbygning på havnen i Aarhus - Sydhavnsgade 1, 8000 Aarhus C. Bygningen er overtændt og der udvikles sort røg. Folk skal søge væk fra røgfanen og holde sig væk fra området. Folk i området skal holde sig inden døre, lukke vinduer og lukke for ventilationen. Hvis man har været i kontakt med røgen og føler ubehag skal man søge læge. Der udsendes supplerende meddelelse når der er nye oplysninger.

AFSLUTTENDE BEREDSKABSMEDDELSE
Tue, 13 Feb 2018 04:56:37 +0100
Dette er en beredskabsmeddelelse fra Fyns Politi Vedrørende branden på Fortum, Lindholsmvej 3, 5800 Nyborg. Der pågår stadig slukningsarbejde, men røgudviklingen er begrænset. Den tidligere advarsel som vedrørte borgere i Nyborg, nærmere bestemt beboere øst for Fortum og syd for Storebæltsvej, herunder Sommerbyen og Hjejlevej med tilhørende sidegader, med en meddelelse om, at de skulle holde sig indendøre, lukke døre og vinduer samt slukke for evt. ventilationsanlæg, er nu ophævet igen. Det er dog stadig sådan, at hvis man føler ubehag skal man søge egen læge. Dette var en beredskabsmeddelse fra Fyns Politi.

brand i farligt affald
Tue, 13 Feb 2018 02:10:05 +0100
Dette er en beredskabsmeddelelse fra Fyns Politi. Der er i øjeblikket brand i farligt affald på virksomheden Fortum, ”tidligere Kommunekemi” Lindholmvej 3, 5800 Nyborg, og der udvikles i den forbindelse røg, som man skal undgå at indånde. Advarslen vedrører borgere i Nyborg, nærmere bestemt beboere øst for Fortum og syd for Storebæltsvej, herunder Sommerbyen og Hjejlevej med tilhørende sidegader. Personer i det berørte område skal holde sig inden døre, lukke døre og vinduer samt slukke for evt. ventilationsanlæg. I tilfælde af ubehag søg egen læge. Kontakt kun myndighed og politiets alarmcentral i akutte tilfælde. Der udsendes yderligere informationer via Danmarks Radio, TV2, på tekst-tv og politi.dk. Næste beredskabsmeddelelse udsendes snarest. Dette var en beredskabsmeddelelse fra Fyns Politi.

Afvarsling af brand i Vig
Tue, 23 Jan 2018 13:17:49 +0100
Branden på Baeshøjgårdsvej i Vig, Odsherred er nu under kontrol og udvikler ikke længere sundhedsskadelig røg. Derfor ophæves den tidligere varsling. Personer i det berørte område kan igen gå udendørs og åbne døre, vinduer og ventilation. Dette var en beredskabsmeddelelse fra Midt – og Vestsjællands politi

Brand i Vig
Tue, 23 Jan 2018 12:46:14 +0100
Dette er en beredskabsmeddelelse fra Midt – og Vestsjællands politi. Der er udbrudt brand i en diesel- olietank på en gård på Baeshøjgårdsvej, 4560 Vig i Odsherred. Der udvikles røg, som kan give ubehag. Kontakt egen læge ved ubehag. Ingen sirenevarsling Advarslen vedrører borgere i Vig. Personer i det berørte område skal søge indendørs, lukke døre og vinduer og standse ventilationen. Følg med i medierne og twitter og politi.dk Branden vil pågå de næste timer. Dette var en beredskabsmeddelelse fra Midt – og Vestsjællands politi.

Afvarsling af brand i Vejen
Tue, 05 Sep 2017 08:01:19 +0200
Dette er en beredskabsmeddelelse fra Syd- og Sønderjyllands Politi. Branden på Håndværkervej 13 i Vejen er nu under kontrol og udvikler ikke længere sundhedsskadelig røg. Derfor ophæves den tidligere varsling. Der er udsendt sireneafvarsling. Personer i det berørte område kan igen gå udendørs og åbne døre, vinduer og ventilation. Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området. Hvis man har indåndet røg fra branden og bliver dårlig, skal man kontakte (lægevagten / nærmeste skadestue) for at blive tilset. Yderligere informationer gives på www.politi.dk. Dette var en beredskabsmeddelelse fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Brand i Vejen
Tue, 05 Sep 2017 07:54:00 +0200
Dette er en beredskabsmeddelelse fra Syd- og Sønderjyllands Politi. Der udbrød kl. 0604 brand i Industrilakering, Håndværkervej 13 i 6600 Vejen der forventes et større slukningsarbejde, den udvikler stadig kraftig røg som er sundhedsskadelig ved indånding. Beboerne i røgfanen, der går i vestlig retning fra Industrivej og ind over Vejen by, beboere indenfor området fra jernbanen mod nord, Boulevarden mod vest, Sdr. Ringvej mod øst og Fuglsangsalle med syd, skal fortsat søge indendørs, lukke døre og vinduer og standse ventilationen. Politiet anmoder om, at alle holder sig på god afstand af brandstedet. Der udsendes yderligere informationer via Danmarks Radio, TV2, på tekst-tv og politi.dk. Næste beredskabsmeddelelse udsendes når der er ny i udviklingen. Dette var en beredskabsmeddelelse fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Brand i Vejen
Tue, 05 Sep 2017 07:50:12 +0200
Dette er en beredskabsmeddelelse fra Syd- og Sønderjyllands Politi Der er udbrudt brand i Industrilakering, Håndværkervej 13, 6600 Vejen. Branden udvikler røg, der er sundhedsskadelig ved indånding. Der er udsendt sirenevarsel. Advarslen vedrører borgere i Vejen by, i området beliggende vest for Håndværkervej i området indenfor : syd for jernbanen, til Boulevarden, og mod syd Sdr. Ringvej til Fuglsangsalle. Personer i det berørte område skal søge indendørs, lukke døre og vinduer og standse ventilationen. Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området. Kontakt kun politi eller alarmcentral i akutte tilfælde. Der udsendes yderligere informationer via Danmarks Radio, TV2, på tekst-tv og politi.dk. Næste beredskabsmeddelelse udsendes (kl. 0730). Dette var en beredskabsmeddelelse fra Syd og Sønderjyllands Politi