Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Ekspertberedskaber 
Kernekraftværk. Foto: Colourbox
Beredskabsstyrelsen leder det nukleare beredskab i Danmark 

Nukleart Beredskab 

Beredskabsstyrelsen er ansvarlig for løbende opdatering af den nukleare beredskabsplan. Beredskabsstyrelsen opretholder i det nukleare beredskab en strålingsovervågning i Danmark og Grønland, der kan konstatere forhøjet stråling fra radioaktive stoffer i luften, foretage målinger af eventuelt nedfald samt en række specialiserede IT-baserede systemer til detaljerede prognoseberegninger og beslutningsstøtte. I beredskabet indgår en lang række myndigheder, hvis deltagelse i beredskabet bygger på sektoransvarsprincippet. 

Det er Beredskabsstyrelsens opgave at varetage og udvikle de organisatoriske og ledelsesmæssige rammer for et sektorbaseret beredskab. 

Beredskabsstyrelsen råder over en række kapaciteter til brug for beredskabet, herunder:

  • Nukleare stationære målestationer
  • IT-systemer til hjælp for beslutningsstøtte og prognoseudarbejdelse
  • Luftfiltermålestationer
  • Mobile målehold
  • Køretøjer med avanceret måleudstyr
  • Avanceret måleudstyr til montering på helikoptere
  • Personel- og materielrensekapaciteter
  • Kommunikationsmidler

Endvidere varetager Nukleart Beredskab myndighedsbehandling af sager om fysisk beskyttelse af nukleare transporter samt tilsynsopgaver i forbindelse med dekommissioneringen (nedbrydning) af de nukleare anlæg ved Dansk Dekommissionering beliggende ved Risø.

Begge sidstnævnte opgaver løses i tæt samarbejde med Statens Institut for Strålebeskyttelse, Sundhedsstyrelsen.

Sidst opdateret 27-03-2017 - kl. 14:41

Kontakt

Nukleart Beredskab
nuc@brs.dk